Branş Derslerimiz

Bale &
Cimnastik

Bale erken yaşta başlatılması tavsiye edilen belli figürlere dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür.

Çocuğun fiziksel ve ruhsal estetiğini tamamlamaya yardımcı olur. Kendini ifade etme tarzını geliştirerek özgüven oluşturur. Dansa ve sanata olan ilgisini arttırır.


Yaratıcı
Drama

Kişilik gelişiminde , kurgusal yöntemler kullanılarak yapılan bir oyun ve eğitim yöntemidir.

Dışa dönük algıları ve kabiliyetleri ele alır. Sosyal başarıları gerektiren iç dinamikleri destekler ve kurgusal yöntemlerle işlenir

Duyğusal ve bilişsel algıları ele alır. Yapay sistem çalışmalarıyla farkındalık kazandırılması sağlanır öğrenme, bilgiye ulaşma ve kullanma, kendini hedefe odaklama, azim ve kararlılık geliştirme, çok boyutlu düşünme sağlanır. Böylece çocuk drama yoluyla öğrenmeyi kolaylaştırır ve hayatı oyunla öğrenmeye başlar.


Satranç
Eğitimi

Hayatın bir iz düşümü bir simülasyonu olarak düşüünülen satranç sporunun çocuk eğitiminde olumlu ve kalıcı etkileri olduğu yaygın görülmüştür.

Satranç sayesinde konsantre olmayı öğrenen çocuk burada kazandığı bu özelliği diğre alanlara da taşır. Bu çocukların daha sonra derslerine ve diğer konulara konsantre olmaları daha kolay olur. Satranç oynayan çocuklarda dikkat dağılması sorununun önemli ölçüde azaldığı zamanla görülecektir.

Seramik
Eğitim

Okulöncesi eğitimde yaratıcı süreçlere yer verilmesi yaratıcı çocuklar yetiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Çocuklarının yaratıcılıklarını geliştirmede eğitim ortamı ve malzemelerinin önemi kadar, çocuğa ilk aşamada bir oyun malzemesi gibi verilebilecek seramik eğitimi malzemesi olan kil de büyük önem taşımaktadır.

Çocuğun önce oyun aracı olarak gördüğü kil, sanat eğitiminin bir parçası olarak ve daha sonra kalıcı ürünlere dönüştürülebilecektir. Seramik ve heykel ilişkisi içinde yapılan çalışmaların çocukların ufkunu açacağını asla unutmayalım.

Figürlü eserler üretmeye başlayan çocuklar sanatın keşfedici gücüyle tanışmış olacaklardır. Sanatçı olmadıkları halde çamuru ilk defa olarak önüne koyduğumuzda bazılarının çok güzel şekilleri yapabileceklerini görebiliriz.

Plastik sanatlarla yakın ilişki kuran çocuklar, yeteneklerinin gelişimini hızlandırırlar.Bu dönemde verilecek seramik eğitimi, kendilerini geliştirme ve yaratıcılıkları ortaya koyma şansı verecektir.


Ritim Müzik
Eğitimi

Ünlü Alman Besteci Carl Orff ve Dansçı Gunild Keetman tarafından müzik eğitimi temel alınarak geliştirilmiş olan Orff öğretim tekniği; müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntemdir.

Bu öğretim tekniğinde çocuğun gelişim aşamalarından yola çıkarak müziği deneyerek öğrenme  amaçlanmaktadır.