Dil Eğitimi

Yabancı Dil
Eğitimi

Erken yaşta yabancı dil eğitimi çocuğun genel ve zihinsel gelişimini olumlu etkilemektedir. Çocuğun okul öncesi döneminde kazanılan yabancı dil eğitimi çocukların bilişsel gelişimine de büyük katkı sağlamaktadır.
Yabancı dil öğrenmenin, beyin kapasitesi kullanımını artırdığı kanıtlanmıştır.

Güler Çocuk Akademisi olarak dil eğitiminin temel alt yapısını oluşturmak adına, çocuklarımıza bir ders olarak değil; günlük hayatın bir parçası olarak haftanın her günü yabancı hocalarla İngilizce eğitimi veriyoruz.