Eğitsel Yaklaşımımız

EĞİTSEL YAKLAŞIMIMIZ

Güler Çocuk anaokulu olarak çocuklarımızı beceri ve yaratıcılıklarını özgürce sergileyebilecekleri sağlıklı, eğlenceli, güvenli ve öğrenmeye ilgi uyandıran bir ortamda, kendine güvenen sorumluluklarını taşıyabilen, kendini değerlendirebilen, yaşadığı dünyaya duyarlı ve ilkeli bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz
Eğitim Sistemimiz ; Atatürkçü, çağdaş, demokratik ilkelere dayanır,

• Çocuk merkezlidir,
• Bireysel farklılıkları göz önünde bulundurur,
• Bireysel ve sosyal farkındalıkları artırmaya yöneliktir,
• Sevgi, saygı, paylaşma, işbirliği ve yardımlaşma davranışlarını geliştirmeyi hedefler,
• Bilim ve sanat temellidir.
• Yaratıcılık ön plandadır,
• Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler,
• Aile katılımına olanak sağlar,
• Çocuğun çok yönlü gelişimini esas alır,
Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar