Montessori Eğitimi

Montessori 
Eğitim Sistemi

İtalya’nın ilk kadın doktoru, pedagog ve antropoloji profesörü Maria Montessori (1870-1952) yüzyılın başlarında  her bir çocuğun bireyselliğine azami ölçüde uyan bir pedagoji geliştirir.

Bu, çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagojidir.

Maria Montessori 1907 yılında ilk çocukevi “Casa dei Banbini”de engelli olmayan çocuklarla çalışmalarında yaptığı gözlemlerde çocukların nelerden hoşlandıklarını ve nelerden hoşlanmadıklarını saptar.

Maria Montessori çocukların;

 • Ödüllerden
 • Cezalardan
 • Yetişkin tarafından programlanmış eğitimden
 • Oyuncaklardan
 • Şekerlemelerden
 • Öğretmen masasından
 • Toplu derslerden

Hoşlanmadıklarını,

 • Özgür seçimden,
 • Hatalarını kendilerinin denetiminden,
 • Hareket etmekten,
 • Sessizlikten,
 • Sosyal ilişkilerini kendileri tarafından kurulmasından,
 • Çevrenin düzenli ve temiz olmasından,
 • Özgür faaliyete dayalı bir disiplinden,
 • Kitapsız okuma ve yazmadan
 • Alıştırmaların tekrarından,

Hoşlandıklarını gözlemledi.